Tarieven/Vergoeding/Klachten

Image Description
100 per uur

Neem contact op

Reiskosten zijn 30 cent per km

Image Description

Intake

Bij aanmelding vindt er eerst een vrijblijvende intake plaats. Dit kan bij je thuis plaats vinden of binnen praktijk de Parel.

In dit gesprek wordt geïnventariseerd wat de hulpvraag is en of deze bij de Parel kan worden beantwoord. Als dit zo is, worden hierna vervolgafspraken gepland.

Kosten

Praktijk de Parel mag met ingang van 1 november 2019 vergoede zorg bieden voor de regio IJsselland voor kinderen van 0-18 jaar. Dit zijn de volgende Gemeentes:

Zwolle, Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts/jeugdarts, Sociaal wijkteam (SWT) of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.

Mocht je niet voor vergoede zorg in aanmerking komen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom in onze Praktijk. De kosten worden dan bij jou in rekening gebracht. Mochten de kosten een groot bezwaar voor je zijn, dan mag je hierover altijd contact opnemen. Samen kunnen we dan kijken welke mogelijkheden er zijn.

* Afzeggen van een afspraak mag altijd, maar wel graag uiterlijk 24 uur van tevoren. Anders worden de kosten in rekening gebracht.

Voor de coaching vanaf 18 jaar is geen verwijzing nodig. De kosten zijn voor eigen rekening. Neem hiervoor contact met ons op.

Klachten

Indien je niet tevreden bent over de werkwijze omtrent behandeling/begeleiding dan ben ik als praktijkhouder het eerste aanspreekpunt.

Ik vertrouw erop dat een eventuele klacht met mij gedeeld wordt en dat we dit kunnen bespreken om samen tot een goede oplossing te komen.

Mochten we er alsnog niet uitkomen kun je contact opnemen met de NVO.
Het klachtenformulier is hier te vinden:
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Je kunt het document hier downloaden/bekijken

SVG
Adres

Drapenierlaan 56, 8043 ABZwolle

SVG
Email

mail@praktijkdeparel.com

SVG
Telefoon

+31 (0) 629379745